čtvrtek 1. srpna 2013

Vybrané vědecké noviny z července 2013

Se schizofrenií může pomoci také Famotidin 

(3. července)

Vědecký tým vedený profesorem Jesperem Ekelundem objevil další látku, která může pomoci při léčbě schizofrenie. Jedná se o Famotidin, který se od osmdesátých let 20. století používá pro léčbu pálení žáhy. Když jej podali skupině pacientů se schizofrenií ve vyšších dávkách (tak aby ovlivnily histaminový systém v mozku), dospěli k pozitivnímu zjištění. Po jednom týdnu začaly jejich příznaky mizet a do čtyř týdnů vymizely výrazně. Famotidin ale zatím nemůže být používán, protože není prokázána jeho bezpečnost při podávání ve vysokých dávkách. Výzkum ale ukazuje, že potenciálním cílem léčby schizofrenie nemusí být jen dopaminový, ale také histaminový systém.

Zdroj: 
Medical news today: Famotidine Blocks Histamine H2 Receptor, Offering New Treatment For Schizophrenia

Proč schizofrenikům chybí motivace?

 (12. července, 17. července)

Na to se zaměřil výkum Jamese Golda z Marylandské univerzity. Zjistil, že nemocní nechtějí obětovat nepohodlí možnému zisku v budoucnosti. K tomuto závěru dospěl pomocí psychologického testu, ve kterém schizofrenici měli na výběr ze dvou variant. Buď vynaloží větší úsilí, aby dospěli k většímu zisku, nebo úsilí mnohem menší, rovněž s menším výsledkem. Většina nemocných si v testu vybrala druhou variantu.
Vědci z Michignské univerzity rovněž udělali pokrok ve výzkumu negativních symptomů schizofrenie. Zjistili, že tyto vyplývají z problému v jedné oblasti přední části mozku (orbitofrontal kortex). A pokud se další výzkum na léčbu této části zaměří, může být objeven způsob, jak zmírnit negativní příznaky.

Zdroj:
Medical news today: Lack Of Motivation In Schizophrenia
Medical news today: Schizophrenics Likely To Benefit From Brain Discovery

Odpověď na to, proč schizofrenici tak často kouří

(3. července) 

Paměť je závislá na pyramidálně uspořádaných mozkových buňkách v přední části mozku. Ty se musejí navzájem aktivovat a to se děje, jak vědci z univerzity v Yale zjistili, prostřednictvím neurotransmiteru acetylcholinu, který aktivuje proteiny v nikotinových receptorech. Tyto receptory mají schizofrenici pozměněné.
Kouření cigaret jejich funkci posiluje, čímž dochází ke snížení míry dezorganizace myšlení. Podle informace, kterou jsem našel na internetu, až 88 % schizofreniků kouří

Zdroj: 
Medical news today: Discovery Of Protein Essential For Cognition And Mental Health

Kouření marihuany v adolescenci narušuje mozkové funkce

 (24. července)

V dospělosti ne, ale v adolescenci ano, může kouření marihuany narušit mozkové funkce a proces poznávání. Navíc zvyšuje riziko rozvinutí vážných psychiatrických potíží, jako je například právě schizofrenie. Výzkumníci z univerzity v Marylandu to zjistili díky pokusům na mladých myších. Zjistili, že i když byly vystaveny marihuaně jen po krátký čas, zůstaly mozkové abnormality přítomné i v dospělosti. Jejich zjištění se dá vysvětlit tím, že přední části mozku (které jsou schizofrenií nejvíce poškozeny) dozrávají až během adolescence.

Zdroj: 
Science Daily: Marijuana Use in Adolescence May Cause Permanent Brain Abnormalities, Mouse Study Suggests

Žádné komentáře:

Okomentovat