neděle 25. srpna 2013

Jsou schizofrenici opravdu nebezpeční?

Podle Cyrila Höschla bývá agresivita přítomná jen u pěti procent pacientů se schizofrenií. Psychiatrické statistiky a výzkumy přesvědčivě dokázaly, že agresivita u duševně nemocných osob není větší než u ostatní populace. Pokud psychiatričtí pacienti nezneužívají alkohol či drogy, jejich agresivita se nijak neliší od stupně agresivity duševně zdravých lidí.

Celý dojem o agresi u schizofreniků vytvářejí média, která se ráda chytají žhavých témat. A když tedy spáchá nějaký zločin schizofrenik, je to pro ně lákavé, protože schizofrenie je něco podivného, mimo běžný standard populace. Pokud by zločin spáchal někdo například s dřevěnou nohou, tak by to média vůbec nezajímalo. O mnoha schizofrenicích, kteří normálně pracují (učitel na vysoké škole, učitel angličtiny, zaměstnanci ostravských železáren) nikdo nepíše. Je zde sice pokus vyrovnání ze strany filmové produkce (film o nositeli Nobelovy ceny Johnu Nashovi, film o českém schizofreniku Jiřímu Láskovi), ale filmy mají přece jen menší dosah než média.

Pokud už nějaký schizofrenik nebezpečný, je to především kvůli bludům. Pod jejich vlivem si myslí, že některé osoby v okolí ohrožují jeho existenci a podobně. Nikdy proto nespáchá promyšlený zločin, vždy jedná pod tíhou aktuálních myšlenek. A zde podle mne dochází k selhání psychiatrie, protože pokud by byl pacinet ve stabilizovaném stavu, těžko by k něčemu takovému došlo.

Jak píše prof. Höschl, „se stejnou logikou bychom se mohli ptát, proč „jen tak volně běhají na svobodě“ děti z rozvrácených rodin, když se ví, že jsou v porovnání s dětmi z úplných rodin také častěji původci násilných trestných čin.“ Ve stejném článku rovněž uvádí: „Podobně uvržení šílenců „zpět do okovů“ by znamenalo takový zásah do lidských práv drtivé většiny nemocných, co neublíží ani mouše, že by na to celá společnost katastrofálně doplatila.“

Brněnský psychiatr, dr. Zahradník, se kterým jsem dříve dělal rozhovor, zase uvádí, že schizofrenici jsou spíše “ohroženi tím, že agresi obrátí proti sobě (je vyšší výskyt sebevražd), a rovněž tím, že se sami stanou obětí násilí.“

Žádné komentáře:

Okomentovat