pondělí 27. ledna 2014

Uzdrav se knihou?

Kdysi jsem při brouzdání internetem narazil na článek jedné paní, která se prý vyléčila ze schizofrenie díky čtení Bible. Nevěnoval jsem tomu příliš pozornosti, protože podle mne léčba duše musí být mnohem komplexnější, ale zároveň jsem tuto možnost nepopíral. Nicméně v poslední době jsem narazil na jeden článek, podle kterého je možné léčit psychiku čtením vybraných knížek.

Zprávu o tomto způsobu léčby přinesl v jednom článku portál Svět literatury. „V roce 2003 si doktor Neil Frude všiml, že někteří pacienti, frustrovaní dlouhou dobou čekání na léčbu, v tomto mezidobí četli knihy. A mezi nimi začal pozorovat, že čtení u pacientů s depresemi hromadně pomáhá,“ napsal autor zmíněného článku na literárním portálu. Vědci chtěli objevit způsob léčby depresí, který by byl co nejméně náročný na délku léčení a zároveň měl co nejméně nežádoucích účinků. Proto se rozhodli vyzkoušet právě četbu – a v rámci britského National Health Service začaly být lidem s mírnou či střední depresí předepisovány knihy. Podle zmíněného serveru jim toto čtení knih prokazatelně pomáhá.

Dokonce jsem se dočetl, že existuje i tzv. Hagioterapie. V ní jde zejméne o léčbu prostřednictvím čtení Bible. Jde ovšem o mnohem komplexnější léčbu. Jak je napsáno na českém portálu Hagioterapie.cz, „Cílem hagioterapie je proměna (očištění) dysfunkčních vzorců chování, prožívání a vztahování se ke světu cestou kladení otázek po existenciálách spojených s transcendentnem. Při tom se vychází z předpokladu, že se v této oblasti životní příběhy člověka a příběhy Bible vzájemně interpretují.“ Jak autoři webu píší v jednom článku, je hagioterapie užívána i v psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě zejména závislostí a také pro léčení pacientů s neurotickými poruchami či poruchami osobnosti.

Na portálu Osel.cz jsem se dočetl o jiném zajímavém způsobu léčby jednoho z příznaků schizofrenie - hlasů. 16 schizofrenikům vytvořili avatara podle jejich hlasu - jeho grafickou podobu - a následně s nimi skrze tento hlas promlouval terapeut. Někteří se díky tomu zbavili hlasů úplně, jiným se zmírnilo utrpení, které z těchto hlasů pochází (když jim říkají, co mají dělat, a podobně).

Jiný zajímavý způsob léčby nastínil protagonista českého new age Vlastimil Marek. Podle článku na jeho blogu stačí, aby nemocní poslouchali jednoduché hudební nástroje jako jsou didžeridů, buben nebo dešťová hůlka. V článku ale trochu diferencuje mezi schizofrenií a psychospirituální krizí, když píše, že se často stává, že psychospirituální krize je mylně diagnostikovaná jako schizofrenie.

Žádné komentáře:

Okomentovat