úterý 2. července 2013

Vybrané vědecké novinky z června 2013

Objevena nová fakta ohledně biochemických drah v mozku

(8. června)

Vědci z Ústavu farmakologie a experimentální terapeutiky na BUSM se zaměřili na klíčové komponenty v mozku, známé jako receptory NDMA. Ty umožňují, aby do mozkových buněk vstupovaly elektrické signály  prostřednictvím kalciových iontů. U schizofreniků fungovaly tyto receptory velmi špatně nebo byly málo aktivní. Vědci zjistili, jak může být jejich funkce posílena pomocí neuroaktivního steroidu "pregnenolone sulfátu" (PregS). Po užití této látky se během deseti minut množství funkčních receptorů zvýšilo z šedesáti procent na sto. Další pokrok v tomto výzkumu může přinést nové metody léčby schizofrenie.

Zdroj:
Medical News Today: Treatment Clues For Schizophrenia Suggested By Neurochemical Traffic Signals

Vědci blíže prozkoumali protein, který se může podílet na nemoci 

(18. června)

Dlouhodobá paměť je poháněna L-typovými kalciovými kanály, které reguluje protein nazvaný RAP1. Vědci v čele s Alexei Morozovem blíže pochopili právě tento protein. Zjistili, že molekula RAP1 zajišťuje regulaci kalciových kanálů. Ty pak díky molekule reagují ve správný okamžik, a nevyskytuje se v nich přílišné množství ruchů. Protože tento komplex bývá spojován s duševními nemocemi, objev umožní dalším vědcům pochopit fyziologické základy takových poruch. Morozov určil jako další výzkumný cíl zjistit, jak je komplex narušen během duševních nemocí. Tak se následně mohou objevit nové léčebné metody.

Zdroj:
Medical News Today: Psychiatric Disorders May Be Linked To Protein Involved In Memory Formation

Široká genetická studie říká: za schizofrenií nestojí žádný jednotlivý gen 

(29.května)

Genové variace s vlivem na biochemické procesy mohou vést k riziku schizofrenie. Zjistili to vědci z institutu Johna Hopkinse s využitím nových metod k analýze genové informace. Jejich výzkum může prohloubit porozumění vztahu mezi geny a nemocí a může vést ke genetickým testům, které přiřadí jednotlivým pacientům ty nejvhodnější léky.

Vědci zkoumali geny několika rodin, ve kterých alespoň dva členové trpí schizofrenií. Konkrétně sledovali změny v neuregulinových signalizačních genech, které řídí signalizaci mezi neurony v mozku. Některé rodiny  s výskytem nemoci tyto genetické změny měly, jiné naopak neměly. A ty, které ji měly, se od ostatních lišily specifickými vlastnostmi psychózy (měli například více halucinací).

Vědci obecně předpokládají, že v příčinách schizofrenie nelze nalézt jednu jednoduchou genetickou formaci. Je podle nich navíc možné, že za každým typem schizofrenie tkví odlišná genetická mutace. A výzkum tento předpoklad potvrdil.

Zdroj:
Medical News Today: Genome-Wide Analysis Suggests 'No Single Genetic Recipe' For Schizophrenia.

Žádné komentáře:

Okomentovat