pátek 28. června 2013

Objevil se návrh na nový název nemoci

V rubrice Fórum v časopise Psychological Medicine se objevil návrh na přejmenování schizofrenie na "Psychosis Susceptibility Syndrome" a spolu s ním i argumenty pro toto přejmenování. O novince informoval server Medical news today, ze kterého přebírám a překládám tento článek.

Nový název by se dal do češtiny přeložit jako "Syndrom citlivosti na psychózu". Navrhli ho holandští vědci z Asociace lidí a pro lidi s psychotickou zranitelností. Reagovali tak na dlouhotrvající debatu o nevhodném pojmenování této nemoci.


Důvody pro takové přejmenování
  • nový název má vymítit stigma a předsudky týkající se nemoci
  • termín schizofrenie je obecně (a zvláště v médiích) spojen s negativními konotacemi
  • název je spojen s nedorozuměním, kdy si jej lidé spojují s rozštěpenou osobností, jak ji popisuje například novela Jekyll a Hyde

Japonská Společnost pro psychiatrii a neurologii již dříve navrhla dva jiné názvy, a to Seishin Bunretsu Byo (rozštěpená mysl) a Togo-Shitcho Sho (syndrom narušené integrity).

Jednotlivé části nově navrženého názvu
  • psychosis (psychóza): kvůli nerealističnosti bludů a halucinací
  • susceptibility (citlivosti na): kvůli tomu, že pacienti nejsou v psychóze neustále, ale v obdobích
  • syndrom: podle medicínského slovníku je syndrom "souhrn příznaků a symptomů spojených s jakýmkoliv patologickým procesem, které dohromady tvoří obraz nemoci"
Většina zdravotníků, nemocných a jejich blízkých souhlasí s tím, že by nemoc měla mít nový název. Podle doktora Zahradníka, se kterým jsem minulý rok dělal rozhovor, ale špatnou pověst nemoci nenapraví ani přejmenování.

Zdroj:
Medical news today: Why Rename Schizophrenia With "Psychosis Susceptibility Syndrome"?

Žádné komentáře:

Okomentovat