pondělí 3. června 2013

Občanské sdružení Kolumbus: Jsem jako Ty – Výstava uměleckých děl uživatelů psychiatrické péče

Společnost Janssen - Cilag s podporou občanského sdružení Kolumbus pořádá putovní výstavu s názvem Jsem jako Ty. 

Marketingové noviny
Od pondělí 3. června do neděle 9. června 2013 bude v AFI Paláci k vidění výstava s názvem JSEM JAKO TY. Jde o putovní výstavu uměleckých děl pacientů se schizofrenií. Součástí programu je i speciální kabina simulující pocity schizofreniků, která bude zdarma přístupna veřejnosti po celou dobu konání výstavy.

Zdroj:
www.marketingovenoviny.cz


O projektu
(převzato ze stránek www.os-kolumbus.org)

Putovní výstava uměleckých děl pacientů se schizofrenií je součástí projektu na podporu osvěty a správné léčby schizofrenie.

Prostřednictvím uměleckých děl chceme veřejnosti představit zejména jejich autory a zprostředkovat jejich svět. Chceme ukázat, že jsou to lidé jako my, a pokud jsou správně léčeni, není důvod se na ně dívat skrze prsty či z nich mít strach.

Kdo je schizofrenik?

Je to člověk jako my, jen měl v životě méně štěstí a onemocněl schizofrenií. Příčiny onemocnění nejsou vědcům doposud známé, a tak schizofrenie může potkat každého z nás. Neléčený schizofrenik nemá rozdvojenou osobnost, jak se mnozí stále ještě domnívají, mohou se však u něj objevovat bludy, halucinace a občas je pro něj obtížné rozlišit, co je skutečné a co ne. Právě proto se čas

od času dostává do zapeklitých situací, které mu způsobují mnoho nepříjemností. Pokud se však léčí a pravidelně dochází k lékaři na injekce, většinou žije běžným způsobem života – jako my.

Schizofrenie a umění Mít schizofrenii rozhodně není snadné, přijmout ji a bojovat s ní, ještě méně. Všechna tato negativa jsou však u schizofreniků vykompenzována zvýšenou citlivostí vnímání, která zároveň vnáší odlišný druh emoce do jejich děl. Umělecký směr Art brut, který takto označil v roce 1945 francouzský malíř a teoretik Jean Dubuffet, je umění vytvořené lidmi bez formálního uměleckého vzdělání s výraznou osobitostí, autenticitou a formální a obsahovou originalitou. Jednoduše, když se podíváme na obraz, má sílu. Jediným úmyslem autorů, jejichž tvorbu tento projekt představuje, bylo vydat ze sebe emoce, pocit, své já. To je hodnota sama o sobě. „Ačkoliv se o představitelích Art brut někdy říká, že jsou to ti lidé, kteří žijí izolováni od okolního světa, uzavření do sebe samých, v souvislosti s výtvarným uměním nelze mluvit o úplné uzavřenosti. Většina autorů se pohybuje v prostředí, které je ovlivňováno populární, ale i „vysokou“ kulturou: čtou knihy o umění, sledují filmy, navštěvují různé výtvarné kroužky a výstavy.

Pravdou však zůstává, že i když svou tvorbou reagují na okolní podněty či inspirace, dokáží si přitom zachovat vlastní vidění světa, svůj autentický rukopis a zůstávají sami sebou. Jejich tvorba není primárně motivována snahou prosadit svá díla v galeriích nebo se přizpůsobit požadavkům trhu. Důležitý je pro ně především samotný proces tvorby.“

Naďa Kančevová, teoretička o tvorbě autorů Art Brut „Jak se máme dívat na umění schizofreniků? Jsou to lidé, kteří jsou vystaveni vysokému vlivu nemoci, díky níž se noří do paralelních světů, což je na druhou stranu nesmírně zatěžuje v konfliktech se skutečným světem. Léčba nemoci pak toto vidění často neutralizuje, konflikty ve vnímání skutečnosti se zmírňují, nastupují vlny únavy, ztráty některých vjemů a prožitků. Pokud se schizofrenik umělecky vyjadřuje, pak jeho dílo často představuje volání o pomoc. Jeho zážitky prostě přerůstají možnosti jednoho těla a duše. Obrací se svým dílem ke společnosti, aby mu pomohla. To jsou právě ty obrazy, ze kterých, jak často říkáme, čiší nemoc, a které nás zatěžují. Jiná skupina schizofreniků dokáže ve svých obrazech nemoc částečně potlačit výrazem nové harmonie. Vznikají tak obrazy, které nesou stopy vnitřního zápasu a dynamiky. Vrcholu pak dosahují ti schizofrenici, kteří ve svém díle dokážou vytvořit novou harmonii.“

Ing. arch. Milan Jíša, kurátor výstavy
Jsem jako ty
Výstava uměleckých děl pacientů se schizofrenií

Zdroj:
www.os-kolumbus.org

Žádné komentáře:

Okomentovat