úterý 18. února 2014

Kultura a duševní nemoci

V tomto článku chci udělat krátké shrnutí toho, co se v průběhu roku děje v kulturní oblasti, která nějak souvisí s duševními nemocemi. Jaké kulturní akce pořádají psychiatrické léčebny, jaké akce pořádají sdružení podporující duševně nemocné a podobně.

Možná největší a nejznámější akcí je hudební a divadelní festival Mezi ploty. Ten se koná v areálu bohnické psychiatrické léčebny. Slyšel jsem, že jediné pivo, které se tam smí čepovat, je nealkoholické. Poprvé se tento festival konal v roce 1992 a jeho cílem je přiblížit duševně nemocné běžným lidem (tyto dvě skupiny se tak na festivalu potkávají). Tato akce se většinou koná ke konci května.

Psychiatrická léčebna Bohnice ale hostí ještě jeden festival, a to multižánrový festival Babí léto, který se obvykle koná v září. Dříve jej pořádalo kulturní sdružení Unijazz, v roce 2013 se konal již čtvrtý ročník pořádaný nemocnicí. Program je hodně poskládán z místních zdrojů, jeho součástí tak jsou terapeutické dílny, komentované procházky, infocentrum, přednášky pro veřejnost, prezentace volnočasových aktivit, léčeben a neziskových organizací, výtvarná dílna a podobně. Součástí je ale také hudební a divadelní stage.

10. října je mezinárodně vyhlášen jako Den duševního zdraví. A u této příležitosti se konají mnohé akce. Brněnské sdružení Práh pořádá několikadenní festival plný přednášek, dále se v jeho rámci konají vernisáže, divadelní představení a podobně. V několika městech najednou (České Budějovice, Děčín, Chrudim, Rožnov pod Radhoštěm, Hradec Králové,...) probíhá od září do 10. října festival Týdny pro duševní zdraví. Cílem festivalu je mimo jiné zlepšit postoj veřejnosti kvůčiduševně nemocným. Program je podobný festivalu v Brně, navíc je v něm například prohlídka psychiatrických zařízení.

Také existuje několik klubů, které mají nějaký program v průběhu celého roku. V Brně je to například Kavárna Práh patřící výše zmíněnému sdružení, v Praze se konají menší akce také v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Další zajímavé místo je v Praze Café na půl cesty, kde probíhají hudební jamy, koncerty a podobně.

Žádné komentáře:

Okomentovat