pondělí 14. července 2014

Jak se pozná schizofrenie? Příznaky nemoci.



Máte podezření, že někdo z Vašeho okolí onemocněl touto nemocí? V tomto článku se pokusím představit základní symptomy nemoci, ovšem vždy je nejlepší začít konzultací u lékaře. Má cesta vysvobození z této nemoci začala tím, že mne rodina odvezla na krizové centrum: tam jsou jak psychologové, tak psychiatři a jsou schopni rozpoznat jakoukoliv duševní či psychickou poruchu a ví také hned, jak je třeba ji léčit.


Je několik základních typů schizofrenie. Asi nejběžnější je paranoidní schizofrenie. Jak vyplývá z názvu, velmi často se při ní vyskytuje paranoia, tedy pocit, že se proti mne svět / konkrétní osoba či konkrétní skupina lidí spikli. Může to mít různé formy. Někdo má pocit, že ho ovládají Číňané, někdo si spiknutí spojuje s komunisty (Ivan Blatný), 'proti někomu se spikly ženy, proti někomu zlé síly, satanisté, satan' a tak podobně. Někdo to nemusí vnímat ve spojení s lidmi, může mít pocit, že je třeba otrávený celý jeho dům, nebo že je někým odposloucháván.


Dalšími příznaky paranoidní schizofrenie jsou hlasové či zvukové halucinace. Většinou převažují ty zvukové (tedy zejména slyší hlasy), a zvláště pokud se na nemoci podílejí drogy (ale nejen v tomto případě), můžou to být i halucinace zrakové – John Nash viděl konkrétní osoby, já jsem viděl různé symboly a obrysy postav. Častá je i deorganizovaná mysl, někdo mívá pocit, že kdosi mu čte myšlenky, někdo jiný má pocit, že dokáže své myšlenky vysílat k druhým lidem, těch variant je více. Často bývá přítomný také pocit, že je člověk nadán nějakými zvláštními schopnostmi.


Jsou i jiné formy schizofrenie. „Hebefrenní (dezorganizovaná) schizofrenie se obvykle projevuje v období dospívání a mezi ústřední příznaky řadíme nevhodné, necitlivé chování vůči svému okolí, chorobnou náladovost a především progresivní dezorganizaci myšlení.“(Zdroj: Wiki) Katatonní schizofrenici mají zase naopak tendenci setrvávat ve strnulých polohách. Zde se můžete podívat na video o jednom katatonickém schizofrenikovi.

https://www.youtube.com/watch?v=1snvu0Ff6oM


Simplexní schizofrenie je charakterizována především postupným uzavíráním se do sebe, desocializací, ztrátou hygienických návyků, bezúčelným potulováním se po okolí a degenerativním úpadkem mysli.“ (Zdroj: Wiki)

Žádné komentáře:

Okomentovat